ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

མཚོ་སྔོན།དེ་ལས་མང་།

  • མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་དུ་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་ནས་ལོ་སར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།

    ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན་ནི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས10ཡིན་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཕུལ་བྱུང་རྒྱ་འཆམ་གཅིག་སྡུད་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་། འཁྲབ་སྟོན་མི2000ལྷག་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ནང་ཞུགས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་སྡོད་དམངས་ལ་དུས་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐྱལ་བ་རེད།

བོད་ལྗོངས།དེ་ལས་མང་།

ཟི་ཁྲོན།དེ་ལས་མང་།

ཀན་སུའུ།དེ་ལས་མང་།

ཡུན་ནན།དེ་ལས་མང་།